Naspäť do školy - vybavte svoje ratolesti bezpečnou dezinfekciou rúk, ktorá im vydrží celý polrok len za 6€ ! LINK

  • Odborníci tvrdia, že zrušenie udalostí, ktoré priťahujú veľké davy ľudí, je dôležitým krokom v boji proti ďalšiemu šíreniu koronavírusu.
  • Vírus spôsobujúci COVID19 sa šíri ako iné vírusy, ktoré spôsobujú bežné ochorenia dýchacích ciest, ako je napríklad chrípka: prostredníctvom kvapiek, ktoré sa vylučujú kašľom, kýchaním a dýchaním.
  • Kedykoľvek je jednotlivec v tesnej blízkosti niekoho, kto má infekciu, existuje možnosť šírenia prostredníctvom aerosólových kvapôčok.
  • K prenosu môže dôjsť aj pri kontakte s kontaminovanými povrchmi a preto je dôležité použitie virucídnej dezinfekcie na ruky, ideálne s obsahom didecyldimonium chloriom.
  • Nový výskum ukazuje, že vírus môže žiť na povrchoch, ako sú plasty a nehrdzavejúca oceľ, až 3 dni.

Všetky údaje a štatistika sú založené na verejne dostupných údajoch v čase uverejnenia.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) oficiálne vyhlásila prepuknutie vírusu COVID-19 za pandemický stav, ktorý je definovaný ako „celosvetové šírenie novej choroby“.

Viaceré krajiny na celom svete, vrátane Európy, Ázie a Austrálie sa snažia šírenie COVIDU-19 obmedziť zrušením veľkých verejných zhromaždení (Olympiáda 2020, festivaly, koncerty...) 

Hromadné zatváranie barov a iných miest na zhromaždenie, iba zvýšilo pocit znepokojenia a paniky v súvislosti s touto chorobou, ktorá už spôsobila popredný nedostatok informácií - vrátane dezinfekčných prostriedkov na ruky, čistiacich prostriedkov a toaletného papiera - v USA. Nedostatočné a mylné informácie tvrdia, že sa môžme chrániť pred COVIDOm-19 len alkoholovými dezinfekciami, vedci a výskumníci však s týmto výrokom nesúhlasia. Virucídne dezinfekcie s obsahom didecyldimonium chloride sa preukázali ako účinné proti SARS-CoV-2 a navyše šetrné k pokožke. Na rozdiel od alkoholovej dezinfekcie výskum preukázal, že vytvára na pokožke neviditeľný filter účinný až 4 hodiny a preukázateľne zabíja vírus ako je COVID-19 do 30 sekúnd od aplikácie. 

Obmedzenie zhromaždenia davov je forma pripravenosti nie paniky.

„Myslím si, že je to legitímny spôsob, ako spomaliť šírenie vírusu alebo sa snažiť zabrániť jeho šíreniu,“ povedal Dr. Robin Patel, špecialista na infekčné choroby Mayo Clinic a prezident Americkej mikrobiologickej spoločnosti. Dodáva: „Uzavretie zhromaždenia znamená, že v niektorých prípadoch je potrebné zabrániť šíreniu vírusu, aby sa neinfikovali ostatní ľudia… "

Ako sa koronavírus šíri?

CDC odporúča, aby všetci ľudia nosili látkové masky na verejných miestach, kde je ťažké udržiavať vzdialenosť od ostatných aspoň 2 metre. Pomôže to spomaliť šírenie vírusu od ľudí bez príznakov alebo od ľudí, ktorí nevedia, že vírus majú. Samozrejme, látkové masky poskytujú tú najmenšiu možnú mieru ochrany, avšak v hromadnom merítku pomôžu zamedziť šíreniu aspoň o 15-20%.

COVID-19 sa šíri ako iné vírusy, ktoré spôsobujú bežné ochorenia dýchacích ciest, ako je napríklad chrípka: prostredníctvom kvapiek, ktoré sa vylučujú kašľom, kýchaním a dýchaním. Kedykoľvek je jednotlivec v tesnej blízkosti niekoho, kto má koronavírusovú infekciu, existuje možnosť jeho šírenia prostredníctvom aerosólových kvapôčok.

Preto úradníci verejného zdravotníctva vrátane Centier pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), navrhujú obmedziť hromadné zhromaždenia. CDC dokonca oznámilo svoj vlastný súbor odporúčaných usmernení Trusted Source pre takéto udalosti. Jedným z odporúčaní pre organizátorov podujatí je určenie, kedy je potrebné podujatia zrušiť. Toto odporúčanie jednoznačne dodržiavalo mnoho organizácií v celej Európe.

Robert Glatter, lekár v nemocnici Lenox Hill v New Yorku, povedal, že takéto rozhodnutie chváli.

"To jednoducho nestojí za riziko," povedal.

„V rámci komunitného šírenia COVID-19 si musia organizátori veľkých udalostí, stretnutí a festivalov uvedomiť potenciálne riziká pre všetkých účastníkov. Zrušenie takýchto udalostí je v najlepšom záujme všetkých zúčastnených strán, “dodal Glatter.

Koronavírus sa môže šíriť aj kontaktom s kontaminovanými povrchmi.

  • S väčšou pravdepodobnosťou, ako prenos priamym kontaktom je však povrchový kontakt s vírusom.
  • Nový výskum ukazuje, že COVID-19  môže žiť na určitých povrchoch, ako sú plasty a nehrdzavejúca oceľ, až 3 dni.
  • K povrchovému kontaktu môže dôjsť po usadzovaní kvapiek zo vzduchu, čo znamená, že zdroje vystavenia môžu byť veci ako kľučky, klávesnice alebo iné používané predmety.

Ako sa môžete najlepšie chrániť pred COVID-19 na verejných miestach.

Podľa CDC jednotlivci, ktorí spadajú do určitých vysoko rizikových kategórií, - ako sú starší dospelí a tí, ktorí majú vážne chronické zdravotné ťažkosti (srdcové choroby, cukrovka alebo choroby spojené s dýchacími cestami) - by sa mali vyhnúť davom.

To neznamená, že zdravé osoby musia nevyhnutne zrušiť svoje letné plány. Ale zvážiť situáciu a urobiť všetko, preto, aby zostal v bezpečí.

„Pri zamedzení šírenia koronavírusu je najdôležitejšia správna hygiena - s tým súvisí aj to, aby ste sa nedotýkali očí, nosa alebo úst,“ povedal Glatter.

Zdroje:

( https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/en/ - pandemický stav ) 

(https://www-cbsnews-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.cbsnews.com/amp/news/coronavirus-closures-list-of-events-sports-concerts-cancelled-amid-covid-19-fears/# -  zrušením veľkých verejných zhromaždení) 

https://www.latimes.com/business/story/2020-03-05/column-coronavirus-panic-buying

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Fpeople-at-higher-risk.html

(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html -CDC odporúča )

(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/considerations-for-events-gatherings.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Flarge-events%2Fmass-gatherings-ready-for-covid-19.html - usmerneníTrusted Source) 

( https://www.healthline.com/coronavirus - verejne dostupných údajoch )

( https://www.healthline.com/health-news/public-places-and-the-coronavirus-what-to-know#Coronavirus-can-spread-through-contact-with-contaminated-surfaces,-too - Výskum) 

( https://www.mayo.edu/research/faculty/patel-robin-m-d/bio-00026595 - Dr. Robin Patel)

Okamžitá dostupnosť

Nakoľko sme zložkou vo výrobnom procese produktov, väčšinu portfólia máme skladom a sme flexibilní pri uspokojovaní požiadaviek našich klientov

Doplnkový sortiment

V snahe uspokojiť komplexné potreby našich zákazníkov, sme zaradili do portfólia aj ochranné pomôcky. Menovite rukavice a bezdotykové dávkovače dezinfekčných prostriedkov. Pozrite si našu ponuku