Sme distribútor

V rodine Endurocide® a Bio-Technics dopĺňame distribučný reťazec pre segment Európy. Máte tak k dispozícií široké portfólio produktov, bez legislatívnej záťaže, vhodné na používanie alebo predaj. 

Participating in manufacture

Sme súčasťou výrobného cyklu Endurocide® pre Európu. Z toho dôvodu máte možnosť využiť okamžitú dostupnosť produktov Endurocide®, v takmer ľubovoľnom počte.

Quick service

W

Certifikovaná výroba

Immediate availability

Nakoľko sme zložkou vo výrobnom procese produktov, väčšinu portfólia máme skladom a sme flexibilní pri uspokojovaní požiadaviek našich klientov

Doplnkový sortiment

V snahe uspokojiť komplexné potreby našich zákazníkov, sme zaradili do portfólia aj ochranné pomôcky. Menovite rukavice a bezdotykové dávkovače dezinfekčných prostriedkov. Pozrite si našu ponuku